Kalite Yönetim Sistemi

İSO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
YÖNETİM POLİTİKASI

YAPI PROJE MERKEZI genel müteahhitlik hizmetleri alanında, işveren beklentileri doğrultusunda uluslararası düzeyde en uygun hizmeti sunabilmek amacı doğrultusunda;

  • Geçerli yasal düzenlemelere, şartnamelere ve teknik şartlara uygun kaliteli üretim yapmayı,
  • Gelişen teknolojik verileri takip etmeyi,
  • Değişen beklentilere hızlı bir şekilde cevap verebilmek için iyileştirme faaliyetlerini sürekli etkin tutmayı,
  • Kaliteli hizmet üretimi için taşeron ve çalışanları teşvik etmeyi ve eğitmeyi,
  • Kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmayı ve performansını üst düzeye çıkarmayı,

kendisine hedef seçmiştir.

 

YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ

  • İşveren memnuniyetini ve yasal zorunlulukları gözeterek ulusal ve uluslararası platformlarda sürekli gelişmeyi ve büyümeyi,
  • Çalışanlara isçi sağılığı ve iş güvenliği standartlarına uygun ortamlar hazırlayarak, sıfır iş kazası hedefi ile istihdam yaratmayı,
  • Etkin, verimli ve modern bir yönetim sistemi oluşturmayı,
  • Hissedarlar, çalışanlar, tedarikçiler ve müşterilerimizle herkesin kazandığı iş ilişkileri kurmayı
  • Asırlarca yaşayacak, gelişecek dinamik bir kuruluş olmayı,

Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uymayı ve etkinliğin sürekli iyileştirilmesini,

taahhüt ediyoruz.